Välkommen till Gocel Consulting AB

 Gocel Consulting är ett kunskapsföretag som hjälper företag och organisationer att skapa goda och långsiktiga relationer till sina viktigaste intressenter ("Stakeholder Management").

Företaget startade 1998 och arbetar med två huvudområden:

- Analys och framtagning av handlingsplaner för att utveckla och stärka relationerna,
- Stöd för att säkerställa att uppsatta planer verkligen blir genomförda.