Om företaget

Gocel Consulting startades 1998 av Göran Celander. Verksamheten drivs i nätverk med olika specialistföretag. Vissa är experter på marknads- och organisationsundersökningar, andra duktiga på processutveckling eller på att utveckla ledare och grupper av medarbetare. Sammantaget har Gocel Consulting därför tillgång till mycket erfarna och kunniga konsulter inom alla de områden som behövs för att framgångsrikt arbeta med analys och utveckling av relationerna till olika intressenter.

Göran har en bakgrund som lärare och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Efter avslutad civilekonomutbildning och arbete på Handels, hamnade han i den internationella konsultvärlden.

Göran har arbetat som marknadsanalytiker och managementkonsult på uppdrag av ett stort antal internationella och nationella företag och organisationer sedan 1983, huvudsakligen inom IT/telekommunikation, fordonsindustrin, finanssektorn och tillverkningsindustrin. Under 4 år var Göran även VD för ett undersökningsföretag som specialiserade sig på arbete för den offentliga sektorn.

Göran har även arbetat som examinator och utvärderingsledare för Utmärkelsen Svensk Kvalitet och för den europeiska kvalitetsutmärkelsen (EFQM).

Under de senaste drygt 10 åren har mycket av hans tid ägnats åt förändringsarbete i olika företag och organisationer. Göran är associate tutor vid Henley Management College i England och även anknuten till Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt IHM Business School. Göran arbetar frekvent som talare, (intern)utbildare och processkonsult inom olika företag, akademiska institutioner och konferenser.